Кабель ААБл 3х120+1х70(ож)-1 цена. Купить ААБл 3х120+1х70(ож)-1