Кабель ААБл 3х16+1х10(ож)-1 цена. Купить ААБл 3х16+1х10(ож)-1