Кабель ААБл 3х70+1х35(ож)-1 цена. Купить ААБл 3х70+1х35(ож)-1