Кабель ААБл 3х50+1х25-1 цена. Купить ААБл 3х50+1х25-1