Кабель ААБл 3х150+1х50(ож)-1 цена. Купить ААБл 3х150+1х50(ож)-1