Кабель ААБл 3х150+1х50-1 цена. Купить ААБл 3х150+1х50-1