Кабель ААБл 3х240+1х120(ож)-1 цена. Купить ААБл 3х240+1х120(ож)-1