Кабель ААБЛ 3х240+1х120-1 цена. Купить ААБЛ 3х240+1х120-1